Facebook

Miljö och kvalitet

14001_F1_big Rosstorp baserar sitt ledningssystem på SOSFS 2011:9 och SOSFS 2005:12, SOL, LVU, LVM, LSS samt andra lagar och föreskrifter inom verksamhetsområdet. Målet är att under 2014 certifiera vårt ledningssystem enligt ISO 9000. Rosstorps miljöarbete baseras på ISO14001